banner 1
Monthly Archives

Tháng Tư 2021

Honda Việt Nam có Tổng giám đốc mới

(XE-VIETNAM.COM) - Ông Daiki Mihara vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021. Vào ngày 01 tháng 4 năm 2021, Honda Việt Nam (HVN) đã giới thiệu Tổng giám đốc mới, người kế