banner 1

Thaco đặt mục tiêu bán 112.336 xe trong năm 2016

1.195

Cụ thể, mục tiêu doanh số 2016 đối với xe du lịch là 62.083 xe, tăng 47% so với năm 2015, chiếm trên 28% thị phần xe du lịch trong nước (trong đó xe KIA: 28.015 xe, tăng 31%, Mazda: 33.060 xe, tăng 62% và Peugeot: 1.008 xe, tăng 85%).

Mazda và Kia sẽ lần lượt đứng thứ 2 thứ 3 tại thị trường Việt Nam với tổng doanh số Mazda và Kia là 61.075 chiếm 28% thị phần, đứng đầu thị trường xe con Việt Nam.

Trong khi đó, doanh số xe thương mại sẽ đạt 50.253 xe, tăng 32% so với năm 2015, chiếm 45% thị trường xe thương mại trong nước, chú trọng gia tăng doanh số và thị phần xe tải nặng, ben nặng, đầu kéo, và xe chuyên dụng.

Với các kế hoạch trên, Thaco nâng tổng tài sản lên 46.220 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp nhất là 71.735 tỷ tương đương 3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế đạt 8.212 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách 20.018 tỷ đồng, trong đó nộp tại tỉnh Quảng Nam 15.178 tỷ đồng.

mazda6
Thaco đặt mục tiêu đưa Mazda đứng thứ 2 thị trường xe con Việt Nam trong năm 2016

Tỷ suất lợi nhuận là 12,8%/doanh thu, trong đó tỷ suất lợi nhuận hệ thống showroom và bán lẻ chiếm 2%. Tỷ suất lợi nhuận phân phối và giao nhận vận chuyển là 3,7% và riêng tỷ suất lợi nhuận của sản xuất tại khu kinh tế mở Chu Lai chiếm 7,1%. Nếu theo thuế suất thu nhập doanh nghiệp hiện hành 20%, thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Chu Lai là 1.250 tỷ đồng, nhưng do được ưu đãi theo cơ chế của Khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam, kế hoạch nộp thuế TNDN tại KPH năm 2016 là 244 tỷ sau ưu đãi thuế, tiền thuế tiết kiệm được trong năm 2016 khoảng 1.006 tỷ đồng để tái đầu tư.

Tính đến tháng 4/2016, toàn Thaco đã có 13.694 nhân sự và dự kiến quy mô nhân sự đến 31/12/2016 là 17.873 nhân sự (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2015). Đại hội cũng đưa ra định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng hội nhập với khu vực vào năm 2018, xây dựng hệ thống quản trị theo mô hình tập đoàn, chuyên biệt các ngành nghề kinh doanh, chuyên môn hóa các nghiệp vụ để nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển.

Năm 2015, với sự tăng trưởng tốt của nền kinh tế Việt Nam, Thaco cũng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, Thaco đã tiếp tục giữ vững vị trí “Đứng đầu thị trường ô tô Việt Nam” với tổng số xe bán ra là 80.421 xe (bao gồm 36.300 xe tải, ben; 1.908 xe bus, 42.213 xe du lịch) tăng 90% so với năm 2014, đứng đầu cả nước với 38,6% thị phần Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và 32,8% thị phần ô tô toàn thị trường. Tổng doanh thu đạt 45.800 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD, tăng 89% so với năm 2014.

Bảo Thạch (TGX)

Comments are closed.