Danh mục: Tư vấn

Kiến thức
0

Việc phân loại ô tô thông thường dựa vào cỡ thân xe và dung tích khí thải động cơ. Những quốc gia có nền công nghiệp ô tô phát triển lớn là Nhật Bản, Hoa Kỳ, và các nước châu Âu đưa ra các cách phân loại riêng. Ở châu Âu, trừ Anh, các nước trong EU có cùng cách phân loại.

Kiến thức
0

Trước tiên chúng ta nên biết Alcantara là tên riêng chứ không phải tên một loại da hay vật liệu vì từ trước tới nay trên các phương tiện truyền thông đều nói tới Alcantara như một loại vật liệu thậm chí như một loại da.