banner 1
Browsing Tag

Saigon Autotech

Saigon Autotech: giữ vững một thương hiệu triển lãm

(XE-VIETNAM.COM) – Kể từ khi tổ chức lần đầu tiên từ năm 2006 đến nay, Saigon Autotech không ít lần phải trải qua thử thách, tuy nhiên triển lãm này vẫn giữ được thương hiệu - một thương hiệu triển lãm gắn với Sài Gòn với nhiều điều thú vị…