Monthly Archives

Tháng Một 2020

Honda Accord 2020: Thay đổi để nâng cao giá trị!

(XE-VIETNAM.COM) - Trải qua hơn 40 năm phát triển với 9 thế hệ, Honda Accord là mẫu xe sở hữu lịch sử phát triển lâu đời thứ hai trong các dòng xe ô tô Honda, đại diện cho các giá trị cốt lõi xây dựng nên hình ảnh thương hiệu ô tô Honda.